Обчислювальна техніка

сукупність технічних і математичних засобів, методів і прийомів, які використовуються для автоматизації обчислень та обробки інформації

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ