Обважнювач


Обважнювач– тверда тонкоподрібнена речовина, компонент важкого середовища, що забезпечує його задану густину; використовується, зокрема, у важкосередовищному збагаченні корисних копалин, а також у процесі приготування бурових розчинів.


Це інформаційно-довідкове гасло. Його призначення - більш коректно встановлювати змістовні зв'язки між сторінками порталу. У друкованій версії ВУЕ дане гасло відсутнє. Гасло пов'язане із статтями на порталі через змістовні зв'язки (місце народження, діяльності, навчання, смерті, поховання тощо).
Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ