Національний музей історії України

Націона́льний музе́й істо́рії Украї́ни — провідний історичний музей України, заснований у 1899 в Києві.

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ