Національна безпека


НацБезпека.jpg

галузь наукової та практичної діяльності, в межах якої досліджуються національні політичні та воєнно-політичні інтереси, загрози політичній безпеці країни, здатність держави до захисту національних політичних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз.