Настуран

Настуран– мінерал класу простих оксидів, кристалохімічний аналог уранініту; найбільш характерний мінерал середньо- і низькотемпературних гідротермальних уранових родовищ.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ