Напівпровідники

речовини з електронним механізмом електропровідності, питома провідність яких лежить між провідністю діелектриків та провідників

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ