Наголос

виділення в мовленні одного зі складів слова (словесний Н.) або основного слова в синтаксичній одиниці (фразовий Н.),

Покликання на статтю