Навантаження

1) зовнішні впливи на споруду, які спричиняють деформації та зміни напруженого стану в її елементах; 2) в електротехніці частина електричного кола, де падає напруга, створена джерелом електрорушійної сили

Покликання на статтю