Мілітаризм

переважання воєнних ціннісних уявлень, способів мислення й поведінки у невоєнних сферах політики і суспільства

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ