Міжнародна соціологічна асоціація

Міжнародна соціологічна асоціація.png

Міжнаро́дна соціологі́чна асоціа́ція , Асоціація соціологічна міжнародна (МСА) (International Sociological Association, ISA) — об’єднання національних соціологічних асоціацій, дослідницьких інститутів, центрів, відділень і факультетів, а також фізичних осіб, що займаються соціологічними дослідженнями. Заснована 1949 за сприяння ЮНЕСКО для розвитку теоретичних і практичних досліджень у галузі соціології, реалізації відповідних міжнародних проектів, обміну інформацією тощо.

Історична довідка

Вересень 1949 — у м. Осло (Норвегія) відбувся конгрес, на якому утворено Міжнародну соціологічну асоціацію.

1970 на Всесвітньому соціологічному конгресі у м. Варні (Болгарія) прийнято рішення про створення Дослідницької ради. 1982 створено Дослідницький координаційний комітет.

З моменту створення МСА її президентами були: Л. Вірт, Р. Анджелл, Д. Фрідман, Т. Маршалл, Р. Кеніг, Я. Щепаньський, Р. Хілл, Т. Боттомор, У. Хіммельстранд, Ф. Кардозо, М. Арчер. Т. Оомен, І. Валлерстайн, А. Мартінеллі, П. Штомпка, М. Вевьорка, М. Буравой.

Структура

Найвищим органом МСА є Рада, до складу якої входять по одному представнику від національних асоціацій, що вступили в МСА. Рада збирається один раз на 4 роки (в надзвичайних ситуаціях — частіше).

Робочим органом Ради є Виконавчий комітет, який керує роботою МСА в період між конгресами. До складу Виконавчого комітету входять Президент, три віце-президенти, виконавчий секретар, до семи основних членів і чотирьох асоційованих членів від дослідницьких комітетів, а також екс-президент МСА.

Виконавчий комітет розділяється на чотири підкомісії: програмну, з прийому нових членів і фінансів, із публікацій, із координації та досліджень.

Одним із робочих органів МСА є Дослідницька рада (об’єднує представників дослідницьких комітетів). Рада обирає Дослідницький координаційний комітет, котрий розглядає пропозиції щодо створення нових дослідницьких комітетів і затверджує їх.

У складі МСА нараховується 55 дослідницьких комітетів, також по 4 робочі і тематичні групи.

Основними мовами МСА є англійська, французька та іспанська.

Напрями діяльності

МСА здійснює діяльність у таких напрямах: підготовка і проведення Всесвітніх соціологічних конгресів; організація роботи дослідницьких комітетів, що об’єднують і координують зусилля вчених у розробці певних напрямів в соціології; соціологічні видання.

З 1950 АСМ проводить Всесвітні соціологічні конгреси (ВСК) — професійні форуми соціологів різних країн світу.

Видавнича діяльність

МСА має свої періодичні видання:

  • International Sociology Journal of the International Sociological Association; SAGE Publications;
  • Current Sociology ISA.

МСА та Україна

Колективним членом МСА з 1993 є Соціологічна асоціація України (САУ).

Значення

Згідно зі статутними цілями, МСА сприяє розвитку соціології в світі, формує соціологічні знання для розв'язання глобальних і регіональних проблем, розширює особисті контакти між соціологами різних країн, посилює міжнародний обмін інформацією в галузі соціології, підтримує проведення міжнародних соціологічних проектів.

Література

  1. Култигін В. П. Сучасні зарубіжні соціологічні концепції. Москва : Союз, 2000. 158 с.
  2. Яремчук С. С. Соціологія:навч. посібник. 3-тє вид., випр. і допов. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. 240 с.
  3. Калашнікова Л. В. Організація діяльності соціологічних служб. 2-ге вид., допов. і перероб. Миколаїв : Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2018. 216 с.
  4. International Sociological Association (офіційний сайт). URL: http://www.isa-sociology.org/en/

Автор ВУЕ

В. В. Чепак


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Чепак В. В. Міжнародна соціологічна асоціація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Міжнародна соціологічна асоціація (дата звернення: 15.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ