Морфема

найменша неподільна частина слова, яка є носієм певного лексичного або граматичного значення й регулярно повторювана, відтворювана згідно з моделями певної мови

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ