Монолог


усний, писемний або друкований текст однієї особи, розрахований на пасивне сприйняття іншими учасниками мовленнєвої взаємодії