Метонімія

літературний троп, що полягає в перенесенні значення слова з одного предмета на інший за умови безпосереднього зв'язку між ними

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ