Метаморфізм

зміни гірських порід на глибині під впливом температури, тиску, а також різних фізико-хімічних процесів