Маха число


один з критеріїв подібності: відношення швидкості руху тіла в рідині чи газі до швидкості звуку в цьому середовищі