Лірика

1) струнний музичний інструмент, під акомпанемент якого стародавні греки співали пісні; 2) один із трьох основних літературних родів, у якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ