Локус


в генетиці описує точку на хромосомі, де знаходиться алель певного гену