Лейборизм

ідеологія й політика робітничих партій в окремих країнах (Велика Британія, Нова Зеландія, Австралія та ін.), що ґрунтується на прагненні до гармонізації класових інтересів у суспільстві