Левицький, Іван Омелянович

Левицький, Іван Омелянович.jpg

Леви́цький, Іва́н Омеля́нович (псевдонім Іван Берліг, 18.01.1850, с. Берлоги, тепер Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл., тепер Україна — 30.01.1913, м. Львів, Україна) — бібліограф, письменник, журналіст.

Левицький, Іван Омелянович

Псевдоніми Іван Берліг
Рік народження 18.01.1850
Місце народження Берлоги
Рік смерті 30.01.1913
Місце смерті Львів


Життєпис

Народився в сім’ї греко-католицького священика. Навчався у Станіславській гімназії, з 3-го класу якої 1870 був призваний до австрійського війська у м. Пешт. 1871 ще перебуваючи на військовій службі, склав іспит на атестат зрілості, вступив на філософський факультет Віденського університету.

Закінчив філософський факультет-т Віденського університету. Деякий час поділяв погляди «москвофілів», згодом — певною мірою «народовців». Брав участь у виданні журналу «Зоря». Займався журналістикою, редагував газ. «Народна школа» (1875), «Друг народа» (1876), «Бескид» (1881).

З 1909 очолював Бібліографічну комісію НТШ у Львові. Укладач фундаментальної праці «Галицко-русская библиография XIX века» (т. — 2, 1888–95, Львів) і «Галицькоруська бібліографія за роки 1772–1800» (опубл. в «Записках Наукового товариства імені Шевченка», т. 52, в. 2, 1903), в яких охоплено книжкові та періодичні видання, описано зміст збірників, газет і журналів за 1772 –1886, «Українська бібліографія Австро-Угорщини» (т. 1–3, 1909–11), де містяться відомості за 1887—93 (том за 1894 не опублікований). Зібрав цінні матеріали до біобібліографічного словника письменників, митців, громадських діячів Галичини (частина їх на літери «А» і «Б» вийшла друком 1898 –1901 під назвою «Прикарпатська Русь в XIX віці в біографіях і портретах єї деятелей», решта зберігається у ЛНБ ім. В. Стефаника АН України).

Автор оповідань на історичні теми («Дмитро Детько, воєвода руський», «Життя Йосафата Кунцевича» та ін.). У 1880-і уклав кілька календарів («Львовянин ... на рік 1883», «Календар видавництва на рік звичайний 1885...» та ін.), в який вмістив твори українських письменників.

Твори

  • Галицко-русская Библіографія ХІХ-го столѣтія сѣ увзглядненіемъ рускихъ изданій появившихся въ Угорщинѣ и Буковинѣ (1801–1886). —
  • Галицко-русская Библіографія ХІХ-го столѣтія дополненная русскими изданіями вышедшими вѣ Венгріи и Буковенѣ (1801–1886). — Львов, 1895. — Т. 2;
  • Прикарпатска Русь въ XIX-мъ вѣцѣ въ біографіяхъ и портретахъ єи дѣеятелей съ увзгляднениемъ замѣчательныхъ людей, котрыхъ 1772 р. заставъ при жизни, написав на пôдставе автобіографичныхъ записок и архивально-библіотечных матеріалôвъ. — Львів, 1898–1901. — Т. 1,
  • Барвинский в истории культурного движения русского народа на Прикарпатье. Галицько-руська бібліографія на роки 1772–1800 // Зап. НТШ. – Львов, 1903. — Т. 52. — С. 1–44;
  • Реєстр наукових і літературних праць проф. М. Грушевського (1885–1904) // Науковий збірник, присвячений ювілею професору М. Грушевського. – Львов, 1906. – С. 1–64;
  • Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887–1900. —Львів, 1909–1911. — Т. 1, Т. 2, Т. 3.
  • Побіда Хмельницького під Збаржем і Зборовом : оповідання з давніх часів / І. Левицький. —Коломия, 1910. — 20 с. — (Народні читанки; Ч. 7-8).

Література

  1. Магочій П. Р. Націоналізм і національна бібліографія: Іван Омельянович Левицький та дев'ятнадцятивічна Галичина / П, Р. Магочій // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939): напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. — Львів, 2010. — С. 72–100;
  2. Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького: анот. покажч. арх. док. / упорядкув., передм. та наук.-довід. апарат М. М. Трегуб. — Львів, 2012. — Т. 1: А–Б. — 355 с.;
  3. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. — 1941 р.): матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; ред. кол. : Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ, 2017. — C. 252.

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Левицький, Іван Омелянович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Левицький, Іван Омелянович (дата звернення: 28.05.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
14.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ