Кірхгофа закон випромінення

відношення випромінювальної здатності будь-якого тіла до його поглинальної здатності однакове для всіх тіл при даній температурі для даної частоти для рівноважного випромінювання і не залежить від їх форми, хімічного складу тощо

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ