Кукольник, Василь Григорович

Historyівсцуівс.jpg

Кукольник, Василь Григорович (30.01.1765, м. Мукачево, тепер Україна ― 18.02.1821, м. Ніжин, тепер Чернігівської обл., Україна) ― вчений-енциклопедист, правознавець, природознавець, економіст, педагог. Батько письменника Н. В. Кукольника. Закінчив Львівський університет (1787). Навчався у Віденському університеті (1787–1789).

Кукольник, Василь Григорович

Народження 30.01.1765
Місце народження Мукачево
Смерть 18.02.1821
Місце смерті Ніжин
Місце поховання втрачено
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями діяльності правознавство, природознавство, економіка, педагогіка


Життєпис

1789―1803 викладав у ліцеї м. Замостя (Польща) низку дисциплін: фізику, природничу історію, агрономічну науку. Очолював кафедру природничих наук. Отримав ступінь доктора вільних мистецтв, філософії та права. Був членом місцевого економічного товариства. Підготував до друку кілька праць з економіки сільського господарства.

З 1803 був запрошений на службу до Російської імперії. 1803–1820 викладав у Петербурзькому Головному педагогічному інституті (з 1819 ― Петербурзький університет) фізику, хімію, технологію, агрономію, римське право, цивільне російське право. Був членом Санкт-Петербурзького Вільного економічного товариства. 1820 Кукольника запрошено на посаду директора відкритої Гімназії вищих наук князя Безбородька у м. Ніжині (тепер Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ще до приїзду в Ніжин взяв активну участь в обговоренні Статуту гімназії, підібрав і запросив перших викладачів.

У Ніжині зосередився на організаційно-господарських справах і налагодженні навчального процесу. Було створено пансіон для вихованців, запрошено на роботу вихователів і персонал для обслуговування потреб гімназії, закуплено меблі та обладнання, навчальні посібники.

Директор викладав кілька дисциплін: латинську і російську мови, арифметику, історію, географію. Попри нетривалий термін перебування на посаді директора (близько 5 місяців), зумів закласти підвалини одного з кращих тогочасних навчальних закладів імперії.

Загинув 18.02.1821 (випав з вікна третього поверху гімназії). Похований на території Ветхо-Різдвяного монастиря в м. Ніжині. Місце поховання втрачено.

Творча спадщина

Василь Кукольник ― доктор вільних мистецтв, філософії та права. Ще в Польщі підготував до друку свої перші праці «Сутність сільськогосподарської науки» і «Економічна справа» (1805).

У Російській імперії Кукольник був автором перших підручників з римського цивільного права і російського цивільного права: «Початкові основи римського цивільного права як посібник для викладання його на публічних курсах» (1810) (його друге видання у двох томах і під назвою «Посібник для викладання римського права» ― 1821) і «Початкові основи російського цивільного права як посібник для викладання його на публічних курсах» (1813) (його друге видання «Російське приватне цивільне право» ― 1816).

Кукольнику належить тритомне видання «Круг господарських знань» (1805), тритомний «Економічний журнал» (1807), два видання «Початкових основ сільського домоводства» (1816). В останній праці одним із перших в агрономічній науці обґрунтував ідею переходу від трипілля до сівозмін.

За викладання (1813–1817) римського та російського цивільного права великим князям Миколі (майбутній Микола I) та Михайлу Романовим та за керівництво університетом Кукольник отримав пожалування двома маєтками (Бебруси і Ошкінське) у Віленській губернії, де сім’я проводила літні місяці. Неодноразово отримував грошові премії.

1820 міністерство освіти призначило пенсію Василю Кукольнику (за станом здоров’я). Його сім’я отримувала ці кошти й після його смерті. Нагороджений орденами св. Володимира 4 го ступеня (1811), св. Анни 2 го ступеня (1816), св. Станіслава 4 го ступеня (1817).

Праці

  • Начальные основания сельского домоводства. Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1810. 289 с.
  • Российское частное гражданское право : в 2 ч. Санкт-Петербург : Типография Департамента внешней торговли, 1815–1816.

Література

  1. Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине ХІХ века. Братислава; Пряшів : Словацьке педагогічне видавництво, 1971. 230 с.
  2. Михальский Е. Н. В. Г. Кукольник и его роль в становлении Гимназии высших наук князя Безбородко // Література та культура Полісся. Ніжин, 1995. Вип. 6. С. 1–22.
  3. Кукольник Василь Григорович // Гранатович Л. В. Викладачі Ніжинської вищої школи : в 4 ч. 2-ге вид., перероб. і допов. Ніжин : [б. в.], 2001. Ч. 1. С. 101–103.
  4. Ходоровський М. Василь Кукольник // Народжені Україною.Меморіальний альманах : у 2 т. Київ : Євроімідж, 2002. Т. 1. С. 850–851.
  5. Гончаров А. В., Гончаров М. В. Життєвий шлях, юридичні погляди та педагогічна діяльність В. Г. Кукольника (1765–1821) // Правовий часопис Донбасу. 2019. № 1. С. 13–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2019_1_4

Автор ВУЕ

П. П. Моціяка

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Моціяка П. П. Кукольник, Василь Григорович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Кукольник, Василь Григорович (дата звернення: 15.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
29.01.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ