Кубійович, Володимир Михайлович


(1900–1985), історик, географ, енциклопедист та видавець, дійсний член НТШ (1931), Польща – Україна – Франція