Кубофутуризм

локальний авангардний напрямок, заснований на переосмисленні ідей кубізму, футуризму, неопримітивізму

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ