Костюк, Григорій Силович


(1899–1982), психолог, ініціатор створення Інституту психології НАПН України (1945), академік АПН СРСР (1967), Україна