Конфлікт

1) в широкому сенсі – процес розвитку, виявлення і розв’язання протиріч у суспільстві, що охоплює всі сфери суспільних відносин і людської діяльності; 2) особливий тип соціальної взаємодії, стан зіткнення (протиборства) двох або більше сторін через реальну (або уявлювану) розбіжність в інтересах, цілях, цінностях, потребах тощо індивідів чи груп


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ