Конкатенація

накладання семантичних значень одного слова на інше