Комп’ютер


пристрій або система, що здатні виконувати задану, чітко визначену послідовність операцій