Композитор

Компози́тор (від лат. componere — складати в ціле) — автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ