Когезія


1) зчеплення, притягування між частинками одного і того ж твердого тіла або рідини, що приводить до об’єднання цих частинок у єдине тіло; 2) засоби зв’язності текстів (повтори, дейктичні й анафоричні слова, сполучники, порядок слів тощо)