Кватроченто

загальноприйняте позначення епохи італійського мистецтва 15 ст., що співвідноситься з періодом раннього італійського Відродження

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ