Зсув


Зсув — багатозначний термін:

1) У механіці — вид деформації, за якого величина зміщення кожної точ-ки тіл зростає в напрямку, перпендикулярному напрямку зміщення.

2) У геології — 1. диз'юнктивне геологічне порушення; 2. зсув ґрунту — сповзання і відрив мас гірських порід вниз схилом під дією сили тяжіння; 3. скидо-зсув — комбінація елементів скиду і зсуву.

3) В інформатиці — зсув бітовий — зміна позицій бітів у слові на одну і ту ж величину.

4) У фізиці — Лембів зсув — незначна за величиною зміна енергії кванто-вих станів завдяки взаємодії з нульовими коливаннями електромагнітного поля у вакуумі.

5) У хімії — NIH-зсув — внутрішньомолекулярна міграція атома Гідро-гену (Н).

6) У хімічній термодинаміці — відгук хімічної системи, що знаходиться в рівновазі, на певну дію, яка змінює умови в системі.

7) У спектроскопії — зміщення спектра поглинання або випромінення сполуки порівняно з певним зразком під дією структурних або зовнішніх факторів (вплив середовища, температури тощо).

8) У теорії коливань — зсув фазовий — зміна фази коливного процесу або різниця між фазами двох коливних процесів.

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності