Зороастризм

релігія стародавніх народів Ірану, Середньої Азії, Азербайджану, засновником якої вважається Заратустра, виникла у 1-ому тис. до н.е., вчення зороастризму викладено у книзі Авеста

Покликання на статтю