Заболотний, Данило Кирилович

(1866–1929), мікробіолог, академік НАН України (1924), Україна

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ