Жила

Жила — багатозначний термін:

  1. У геології — геологічне тіло неправильної форми, що утворилося в ре-зультаті заповнення тріщин у гірських породах або внаслідок метасоматичного заміщення порід уздовж тріщин мінеральною речовиною.
  2. В електротехніці — цільний провідник для електричного з'єднання.

Пов’язані терміни: жильне родовище, жильні гірські породи.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ