Епістемологія


філософсько-методологічна дисципліна, що досліджує знання як таке, його будову, структуру і розвиток