Енциклопедія

Енциклопедія — довідкове видання, що містить узагальнені основні відомості з однієї, кількох чи всіх галузей знань та практичної діяльності, викладені у вигляді статей, розташованих за абеткою їхніх назв чи в систематичному порядку.

Історична довідка

Класифікація енциклопедій.jpeg

У 18 ст. у Європі зʼявилася «Енциклопедія, або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел», автором якої був відомий письменник, філософ Д. Дідро. Він залучив до створення своєї «Енциклопедії» багатьох письменників і вчених Франції — Вольтера, Руссо, Монтескʼє.

У 1890–1907 у Петербурзі вийшов «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ).

Енциклопедії в Україні

• Українська загальна енциклопедія (УРЕ) (1930–1933, під ред. І. Раковського; «Енциклопедія українознавства» (ЕУ1 — 1949–1952, ЕУ2 — 1955–1989, під ред. В. Кубійовича);

• Українська радянська енциклопедія» (УРЕ) (1959–1965));

• нездійснений проект «Української радянської енциклопедії» (УРЕ) у 1930-х під керівництвом М. Скрипника;

• перша у світі «Енциклопедія кібернетики», що вийшла у Києві у видавництві УРЕ — спершу українською (1973), а потім російською мовою (1974).

Головні гравці сучасного світового ринку енциклопедичних видань:

• видавництво Оксфордського університету;

• міжнародне книжкове видавництво Macmillan Publishers Ltd;

• німецьке видавництво Langenscheidt та ін.

Сучасні українські видавництва енциклопедичних видань:

• «Наукова думка»;

• ДНУ «Енциклопедичне видавництво»;

• «Навчальна книга-Богдан»;

• «Фоліо» та ін.

Характеристика

Класифікація

За цільовим призначенням:

• наукова;

• науково-популярна;

• популярна.

За характером інформації:

• універсальна;

• спеціалізована;

• регіональна.

Джерела

  1. ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. Київ : Держспоживстандарт України, 2016. 42 с.

Література

  1. Черниш Н. І. Основи культури видання. Львів : Українська академія друкарства, 2013. 143 с.
  2. Черниш Н. І. До питання про сучасну типологію енциклопедій // Вісник Книжкової палати. 2015. № 4. С. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_4_2
  3. Черниш Н. І. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика. Львів : Світ, 2015. 235 с.

Автор ВУЕ

Крайнікова Т. С.


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Крайнікова Т. С. Енциклопедія // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Енциклопедія (дата звернення: 11.04.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ