Електронна обчислювальна машина

машина для автоматизації обчислень і обробки інформації, що виконуються за заданими правилами, з використанням електронних елементів для перетворення, зберігання, введення та виведення інформації

Посилання на статтю