Екватор


лінія перетину земної поверхні площиною, що проходить через центр Землі і перпендикулярна до осі її обертання