Діалектичний матеріалізм

Діалектичний матеріалізм, система філософських поглядів К. Маркса та Ф. Енгельса, базована на матеріалістично переосмисленій діалектиці Г. Гегеля; офіційна філософія радянської доби, складова частина марксизму-ленінізму


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ