Дюна

позитивна форма рельєфу пісків позапустельних областей, сформованих на узбережжях морів, озер і річок