Драма шкільна

жанр латиномовної релігійної драматургії, що виник на межі 15-16 ст. в країнах Західної Європи

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ