Домінантність

форма взаємодії алельних генів, за якої один з них (домінантний) пригнічує в гетерозиготі дію іншого (рецесивного)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ