Довідка

Критерії відбору гасел напряму Соціологічні науки

Критерії відбору гасел напряму «Соціологічні науки» - перелік критеріїв, які потрібно враховувати при підборі гасел до напряму Соціологічні науки ВУЕ.

Загальні критерії відбору

Нижче перераховано критерії відбору гасел до Словника з напряму «Соціологія», окрім біографістики:

 • Варто додавати загальні, спільні для соціологічної думки, поняття:
  • уникаючи застосування до них оціночних чи ціннісних критеріїв. Фактично, варто включати всі доступні гасла, оскільки вони становлять науковий апарат науки соціології.
  • включати поняття, незважаючи на частоту появи гасла в текстах.
  • не обмежуватись територіальним розповсюдженням терміну (наприклад, навіть те, що стосуються австралійських аборигенів, може мати загальнонаукове значення).
 • Додавати історичні соціологічні концепції та теорії, їх сукупності, точки зору вчених:
  • включаючи міждисциплінарні теорії.
  • включаючи назви соціологічних студій та досліджень, об’єднаних територіальною, національною, етнографічною ознаками.
  • включаючи складні терміни, що фактично є теоретичними концепціями.
  • включаючи спільні з іншими науками теорії, які мають в соціології свій розвиток та застосування (напр., Антропологія).
 • Додавати методологію та методи соціологічного дослідження, включаючи різні види аналізів.
 • Додавати соціальні структури та соціальні відносини, оскільки вони є об’єктами досліджень соціологічних наук:
  • не обмежуючись територіальним розповсюдженням слова.
 • Додавати спеціальні та галузеві соціології, оскільки вони визначають межі (хоч і умовні та розмиті) та напрямки соціологічних досліджень, інтересів, пошуків тощо. Вони є структурними елементами самої соціології як науки. Їх кількість, між тим, обмежена, але постійно збільшується з часом.
 • Додавати назви соціологічних організацій (міжнародні та, іноді, національні асоціації, національні академії, наукові школи, інституції, спеціалізовані університети). На базі цих організацій і твориться соціологічна думка.
 • Додавати назви періодичних видань з соціології (визначні друковані та електронні видання соціологічного спрямування, як міжнародні, так і національні).
 • Відсильні гасла додавати, коли відомо, що доцільним є використання іншого синоніма або більш ємнісного поняття.

Критерії відбору біографістики

Нижче перераховано критерії відбору гасел із біографістики, відповідно до яких до Словника ВУЕ було включено персоналії:

 • Вагомість внеску вченого-соціолога в розвиток світової соціологічної думки. Основним визначним фактором такого внеску є наявність монографії вченого з соціологічної тематики.
 • Наявність визначних соціологічних досліджень у вченого не-соціолога. Оскільки часто соціологічні відкриття робилися не лише фаховими соціологами, а й вченими з інших спеціальностей, то включення не-соціологів до Словника необхідне для того, щоб на подальших етапах редагування була можливість узгодити справжнє місце вченого.
 • Приналежність вченого до радянської школи соціології. Фактично, українська школа соціології історично постала з радянської школи, тому, враховуючи спадковість ідей, спільний лінгвістично-культурний простір (кирилиця, та, часто, російська мова) тощо, варто включати всіх радянських вчених-соціологів (а деколи і не-соціологів), незалежно від їх національності та віку.
 • Українське походження вченого-соціолога.
 • Приналежність вченого-соціолога до сучасної української школи соціології.

Див. також

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ