Довідка

Інструкція "Про присвоєння (проставляння) категорій для статей Порталу"

Для присвоєння категорій статтям на Порталі використовуватиметься два підходи - спрощений та базовий.

Спрощений підхід

Спрощений підхід заснований на факторі позиції, тобто коли першою (при згадуванні) йде основна/головна категорія, до якої відноситься тема статті. Особливості:

  • напрями є найвищими категоріями.
  • основною/головною категорією (1-й рівень категорій) вважатиметься назва Спеціальності. Приклад, "Теорія та історія соціології".
  • наступною за нею має йти назва звичайної категорії (2-рівень категорій). Приклад, "Загальні соціологічні поняття".
  • наступною за нею має йти назва підкатегорії (якщо така є) - це 3-й рівень категорій. Фактично, у нас підкатегорії будуть прирівнюватися до тегів (міток).
  • наступною за нею має йти назва підпідкатегорії (якщо така є) - це 4 рівень категорій. Фактично, у нас підпідкатегорії будуть прирівнюватися до тегів (міток).
  • далі йдуть теги у порядку значимості і вагомості. Чим менш вагомий тег, тим від іде далі від початку.

Приклад:

Примітка №1: Для початку достатньо сконцентруватися лише на перших двох рівнях категорій.

Примітка №2: Для довідкових (методичних) статей ВУЕ основною/головною категорією буде "Довідка". Приклад: Категорія:Довідка

Додаткові категорії

Перевіряйте, чи наявні в статті спеціальні категорії:

Файли для використання

Категорії є в наступних файлах:

В якій послідовності діяти?

Діяти треба, йдучи за абеткою, вибираючи кожне гасло послідовно тут - http://db.vue.gov.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%3A%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8&prefix=%D0%90&namespace=0&hideredirects=1

Частину роботи вже було зроблено, тому все доведеться починати не з самого початку.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ