Дисліпідемія

стан, при якому рівень ліпідів і ліпопротеїдів у плазмі не відповідає значенням, прийнятим за норму

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ