Дислокація


Дислокація — багатозначний термін:

  1. У геології — тектонічна дислокація — порушення форми первинного залягання гірських порід, зумовлене гол. ч. дією внутрішніх сил Землі; розрізняють тектонічні дислокації плікативні, ін’єктивні та диз’юнктивні.
  2. У військовій справі — розміщення (розквартировування) збройних сил, гол. ч. у мирний час.
  3. У кристалографії — неточковий кристалічний дефект, лінійний дефект у кристалі, додаткова кристалічна площина, вставлена в кристалічну ґратку.
  4. У медицині — зміщення кісток.
  5. У мовознавстві — за термінологією лінгвіста Ш. Баллі те ж, що й парцеляція.
  6. У біології — дислокація мозку — зміщення одних структур мозку відносно інших.

Покликання на статтю