Детермінізм

філософське матеріалістичне вчення про загальну об’єктивну зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, зокрема волі, внаслідок причинності, тобто такого зв’язку явищ, за якого одне явище (причина) за певних умов породжує інше (дію)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ