Гіполіпідемічні препарати

препарати, що запобігають розвитку або сприяють регресії атероматозного процесу

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ