Гіменофор

поверхня плодових тіл базидіоміцетів, що несе гіменій

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ