Гігієна

сукупність наукових розробок і практичних мeтодів, спрямованих на уникнeння хвороб

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ